top of page

Bankommittén

Kommittéordförande:

Hua Qu

green.jpg

Vad vi gör

Bankommittén ska till banägaren framföra egna och medlemmarnas åsikter, frågor och önskemål om banan och be om  feedback om detta från banägaren.  

Bankommittén ska utifrån att de jobbar för medlemmarnas trivsel utföra småsysslor på bana och anläggning så att det blir trivsamt, snyggt och rent.  

Bankommittén ska utifrån att de jobbar för medlemmarnas trivsel och för att medlemmarna ska få spela på en så bra bana som möjligt och för att det är en populär medlemsaktivitet arrangera arbetsdagar på våren och hösten.   

Regler

Bankommittén ska tillsammans med TK uppmana banägaren att göra banan korrekt och tydligt markerad, t.ex. med tydliga out-gränser, så att både sällskapsrundor och tävlingar kan spelas enligt golfens regler. Säkerheten för spelarna är också en viktig fråga.  

I kommittén ingår även:

Ove Lindblom, mail ovelind@outlook.com
​Jörgen Feltenby, mail jorgen.feltenby@se.abb.com
Carl Ingemar Johansson, mail carlingemar53@gmail.com

bottom of page