top of page
green.jpg

Spela golf

Här hittar du allt från slopetabeller till hyra bil. Och självklart kan du läsa mer om våra träningsmöjligheter också.

Banguide

Använd pilen för att hitta rätt hål. Du kan även öppna varje hål till helformat genom att klicka på bilden.

Drivingrange

Hos oss kan du träna golf under bra förhållanden trots vädret. Du behöver inte oroa dig för regn och vind, vi har två tredjedelar av utslagsplatserna på rangen under tak och med vindskydd. De flesta av slagmattorna är av riktigt tjock kvalitet som är skonsamma mot dina handleder, armbågar och axlar. Det finns flera olika målflaggor på landningsområdet att sikta mot.    

OBS, INGA KONTANTER! Man kan bara betala rangebollar med bollkort eller Swish.
Om du skaffar ett bollkort hos oss får du 30% rabatt på alla bollar du slår på drivingrangen. Dessa laddas enklast på World of Golf.
Du även köpa en hink bollar med ​hjälp av Swish. Tryck på Swish-knappen på bollmaskinens skärm och följ anvisningarna.

Bollmaskinerna är stängda mellan sen höst och tidig vår men World of Golf ligger bara några minuters bilkörning bort.  Medlemmar i Sisjö GK har 10 eller 20 % bonus (beroende på medlemsform) vid köp av rangebollar på World of Golf. 

 

Du kan i anslutning till ditt träningspass eller inför en runda putta på en riktigt bra green hela året. Under säsong har vi en stor puttinggreen med Penn A4 krypven. Vi har också en stor (18 x 10 meter) inomhusgreen som perfekt simulerar en svensk sommargreen. Den är av en speciell nylonmatta som har ett stimpvärde på ca 7-8. Perfekt för att du inte skall förstöra din känsla och tappa närspelet under vintern! Den har 12 flaggor och är tillräckligt stor för att träna längdkänslan på långputtar och stor nog för att träna chippar.

​Det finns ytterligare ett övningsområde på anläggningen. Det ligger i änden av parkeringen intill 2'ans green och där kan du träna bunkerslag, chippar och puttar. Här är det en liten lutning på greenen... perfekt för att träna på att läsa hur det faller! 

Välkommen! Det lönar sig att träna på rätt sätt!

Lokala regler 2024

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering                                                       

Vit = Out of bounds

regel 18

Röd = Rött pliktområde regel 17

Gul = Gult pliktområde

regel 17

Blå = Onormalt banförhållande

regel 16 

Vit linje = Onormalt banförhållande

regel 16 

Markering med grön topp =

Spelförbudszon 

regel 2 

 

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. Driving range tillhör inte banan. Banans gräns definieras av bansidans kant av de vita stolparna innanför staketet.

  2. Vid spel av hål 3/12 är en boll som stannar på fairway på hål 5/14 out of bounds.

  3. Vid spel av hål 8/17 är en boll som stannar på fairway på hål 3/12 out of bounds.

 

Pliktområden (Regel 17)

  1. Det röda pliktområdet (Storån) på hål 1/10 och 8/17 som bara är definierad på en sida är oändligt.

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

Om en boll är i det röda pliktområdet till höger på hål 7/16, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen.  Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

2. Grusfyllda dräneringssträngar.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Elstängslet längs ån på hål 1/10 och 8/17

  2. Stillastående robotgräsklippare

 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

 

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

Robotgräsklippare på banan


En robotklippare är något utomstående och golfreglerna tar hand om
robotklipparen i de allra flesta situationer.


När en robotklippare står i sin laddstation eller står stilla på banan ska den,
i en lokal regel, definieras som ett oflyttbart tillverkat föremål enligt
Regel 16.1


1. Roboten trycker ner bollen i marken eller kör sönder bollen:


- Om läget har förändrats, ska bollen eller en annan boll placeras på
den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det
ursprungliga läget (Regel 14.2)

.
2. Robotens status när den är i sin laddstation eller står still på banan:


- Roboten betraktas som ett oflyttbart tillverkat föremål (definierad
i lokal regel). Enligt Regel 16.1 får spelaren ta lättnad för störande
inverkan av:
Bollens läge.
Området för stans.
Området för avsedd sving.


3. Boll i vila, roboten knuffar undan bollen:


- Bollen återplaceras på den uppskattade punkten där bollen låg
(Regel 9.6).
- Om bollen är skadad eller inte går att få tag på inom några
sekunder, får spelaren använda en annan boll (Regel 14.2).


4. Boll i rörelse, spelarens boll träffar roboten och studsar iväg:


- Bollen spelas där den stannar (Regel 11.1).


5. Bollen hamnar ovanpå eller under roboten och följer med den:


- Bollen eller en annan boll droppas på den uppskattade punkten
rakt under där den först stannade på eller under roboten (Regel
11.1).

 

Snabbare speltempo

Tips om hur du blir populär hos bollen bakom dig 

En 9-håls runda på banan ska inte ta mer än max 2 timmar men ibland kan den ta längre tid för att man får vänta mycket och det kan skapa irritation. Men det är inte bara nybörjare och s.k. höghandicapare som kan spela långsamt, det finns många syndare bland oss andra också. Vi måste alla medverka till ett snabbare speltempo men var ödmjuk – alla har varit nybörjare! Här följer några tips.  

Smit aldrig ut på banan utan att ha bokat tid. Efter några hål hamnar du ofta ”i kläm” mellan 2 bollar och orsakar onödig väntan för bakomvarande boll. Boka alltid tid, även om du inte känner de andra som du kommer att få spela med. Omvänt får du inte neka någon att spela i din boll med motiveringen ”vi vill helst spela själva”. Sträva efter fulla 4-bollar eller åtminstone 3-bollar när det är högt tryck på banan.
    
Viktigast av allt – TITTA I BACKSPEGELN OCH SLÄPP IGENOM! Har ni en boll bakom er som spelar snabbare än ni, svälj stoltheten, vinka fram och släpp igenom! Detta måste göras om ni har tappat tempo så att ni har ett tomt hål framför er, men det kan göras annars också. Passa gärna på vid ett par3-hål.

Var beredd när det är din tur att slå. Du ska redan ha bestämt dig för vilken klubba du ska använda. Gör max 2 provsvingar. Slår du eller någon annan lite snett, ta riktmärke på träd eller annat fast föremål så att ni snabbare hittar bollen. Hjälps åt att leta.  

Har du slagit ut bollen i tjock ruff eller bland träd och buskar så den kan bli svår att hitta? Slå först en provisorisk boll så du slipper att gå tillbaka om du inte hittar den. Sedan när du börjar leta efter första bollen har du i och för sig 3 minuter på dig att hitta den men redan efter max 1 minut ska du vinka fram och släppa igenom bakomvarande boll. Därefter får du leta färdigt, eller om den inte hittas förklara bollen förlorad och mot plikt spela vidare på din provisoriska boll.

Vet du att du har slagit ut bollen i ett vattenhinder? Om du inte direkt ser den i vattnet och kan plocka upp den, ta fram en ny boll ur bagen eller fickan, droppa med plikt och spela vidare. Börja inte leta i vassen och fiska i vattnet när ni ser att andra spelare närmar sig.
 
Spelar du poängbogey eller slaggolf och slagen har sprungit iväg så du inte kan få något poäng alls eller har fått max slag på hålet? Plocka upp bollen och gå vidare till nästa hål.

Ställ bagen på den sida av green som är närmast nästa tee innan du börjar putta. Läs puttlinjen men inte från alla håll och kanter som de gör på TV. Reparera nedslagsmärken under tiden som någon annan puttar men naturligtvis utan att störa.

Håla ut istället för att markera korta puttar, under förutsättning att du inte behöver ställa dig i någons puttlinje för att stå ordentligt. Om ni tar ur flaggan: den som först har hålat ur tar upp flaggan från marken och ser till att den sätts tillbaka så snart sista spelaren har hålat ur. 

Dröj dig inte kvar på eller bredvid green för att räkna ihop och diskutera hur många slag det blev. Räkna och fyll i scorekortet på nästa håls tee eller på väg dit. 

Golfbilar

Sisjö GK äger 3 golfbilar som kan hyras av främst av medlemmarna men även av gäster.

Vid tävlingar ska detta meddelas tävlingsledningen vid anmälan. 
   

Klubbens medlemmar har möjlighet att köpa ett årskort för 1500 kr som ger tillgång till golfbil.

​Kontakta klubbens kassör, Ulla Jungmarker, om årskort önskas. mail ullamjungmarker@gmail.com   ​

För enstaka uthyrningar: 200 kr per runda.

För att hyra krävs SGFs tillståndskort och överenskommelse med klubbens ordförande
Carl Ingemar Johansson, telefon 0705-852235.

SGFs tillståndskort gäller även för att få hyra bil på andra banor. För att få ett sådant tillståndskort ska ett läkarintyg uppvisas till hemmaklubben och en tillståndsblankett ska ifyllas. Se länk.  
tillstand-for-transportmedel---for-klubb--engelska.pdf (golf.se)

Krav:
B-körkort. Det är absolut förbjudet att den som hyr bilen låter någon utan B-körkort att köra.
Bilarna ska köras över anvisade broar.

Om golfbanan är blöt efter mycket regnande kan banpersonalen med kort varsel förbjuda bilkörning. 

Hole in One

Har du gjort HOLE-IN-ONE på Sisjön?
Jättestort grattis! Registrera dig gärna i Svenska Golfförbundets HIO-klubb där du berättar om din bedrift för resten av golfsverige. Då kommer du även att bli inbjuden till deras årliga tävlingar med fina priser dit bara de som någon gång gjort HIO blir inbjuden! Registrera din HIO i nedan länk: 
HioKlubben | Registrera HIO

Meddela också din HOLE-IN-ONE till Sisjö GK så kommer ditt namn med på vår HIO-tavla.
Maila uppgift om ditt namn, klubb, på vilket hål du gjorde HIO och vilken datum det hände till
Kerstin Söderström, mail kerstinsode@hotmail.com

Gröna kortet

Vi introducerar Dig till ett av världens roligaste och mest utmanande spel.

Utbildning - fadderrundor - medlemskap.
Du får allt på samma ställe. Ett enkelt sätt att börja spela golf. Under vissa delar av året erbjuder vi intensivkurser över en vecka. Som regel genomförs dock kurserna genom fyra tillfällen över två till fyra veckor.

Gröna Kortet-kurserna hålls på World of Golf. 
Läs mer om pris och vad som ingår i kursen i World of Golfs hemsida, klicka här. 

Utrustning finns att låna under kursen. Ett par bra skor på fötterna, kläder anpassade för utomhusaktivitet, träningsvilja och glatt humör är allt du behöver ha med dig för att komma igång med golf. 
 
Om ett individuellt upplägg passar dig och din kalender bättre ber vi dig ta kontakt med World of Golfs reception,
tel  031-709 79 80.  

Fadderrundor

FADDERRUNDOR

Du har inte fått hcp 54 "på riktigt" förrän du har gjort en teoriutbildning med ett kunskapstest om regler och golfvett samt spelat en godkänd fadderrunda.

På Sisjön kan du spela fadderrundor men kravet är att du har hunnit bli medlem i en golfklubb ansluten till SGF.
De som går en Gröna Kortet-kurs hos World of Golf får automatiskt ett tidsbegränsat nybörjarmedlemskap som ger möjlighet till att spela fadderrundor, men de som går en Gröna Kortet-kurs hos en annan arrangör eller tränar på egen hand måste alltså se till att bli medlem i en klubb först.   

Vad innebär "godkänd fadderrunda"?
Du spelar 9 hål på en slopad bana. Med "slopad" menas att den är "värderad". 
För att snabba upp spelet rekommenderas att herrar spelar från röd tee och damer spelar från orange tee.
Titta på slopetabellen för handicap 54 för att se hur många erhållna slag det blir på 18 hål och dela det på 2 för att få fram antal erhållna slag för 9 hål. Avrunda uppåt om det inte blev ett helt tal.


Placera ut de erhållna slagen enligt hcp-index i scorekortet. Där det t.ex. är ett par-4-hål och du har 3 erhållna slag är 7 slag (4+3) ditt netto-par som du ska försöka få.  
Du får 2 poäng om du får i bollen på ditt netto-par. 
Du får 3 poäng om du får i bollen på ett slag mindre än ditt netto-par, du får 4 poäng för två slag mindre än netto-par.
Du får 1 poäng om du får i bollen på ett slag mer än ditt netto-par, du får 0 poäng för två slag mer än netto-par, men du kan aldrig få mindre än O poäng, alltså inga minus-poäng.   
​På 9 hål ska du ha fått ihop minst 18 poäng för att bli godkänd.     

Så här går det till:
​Så länge du inte har fått hcp 54 på riktigt kan du inte boka en tid på nätet. ​Be den som är din fadder att boka in en starttid på en helt ledig tid. Ring till World of Golf's reception, telefon 031-7097980, ​och säg att du och din fadder ska spela en fadderrunda. ​Då blockerar World of Golf de andra platserna i den bollen så ni kan gå själva. 

TRÄNA mycket innan fadderrundan, speciellt på puttar - det är svårare än man tror i början och bli inte alldeles nedslagen om du behöver flera försök. Men snart är du igång!

Har du ingen i din bekantskapskrets som kan gå fadder för dig är vi flera medlemmar som gärna går fadderrundor med dig om du är medlem i Sisjö GK eller tänker bli medlem i Sisjö GK. ​Vi vill att fler kommer igång med golf som vi tycker är den bästa fritidssysselsättningen som finns, och vi vill att du lär känna oss i klubben så att du vill vara medlem hos oss.

Kontakta någon av nedan personer. 

Anita Jansson, 072-3219676
anitajansson1966@hotmail.com

Mia Stjern, 0730-794029
mia@imexab.se

Jing Wang, 0708-269379
​jing5678@gmail.com

Greenfee

ORDINARIE GREENFEE 2024
Sweetspot införs 2024 som boknings- och betalningssystem och då implementeras en differentierad prissättning för starttiderna.
Priset är samma både för seniorer och juniorer och avgörs av säsong samt tillgänglighet på banan. Greenfee betalas före din golfrond i samband med att bokningen görs och betalas av bokaren.
Som medlem har du 30% rabatt för dina gäster (upp till 3 gäster i samma boll) när de spelar med, och bokas in av dig.
Rabatten regleras via vouchers som medlemmen förfogar över i sin Sweetspot-app. Varje medlem som är berättigad till sådan gäst-rabatt kommer att ha 10 voucher till sitt förfogande.
Erlagd greenfee återbetalas endast om avbokning sker senast 1 timma före starttiden.

Skulle betalningssystemet ligga nere, Swish'a din greenfee till 123 172 01 35  (Kastimar). Ange Golf-ID och starttid. 
Eller ring World of Golf så tar vi betalning via ditt bankkort Tel. 031-709 79 80

Observera om du blir påkommen utan erlagd greenfee blir du avvisad från banan och att du måste betala 2000:- i straffavgift.

Slopetabeller

Scorekort

bottom of page