top of page

HCP-kommittén

Kommittéordförande: 

Kerstin Söderström

kerstinsode@hotmail.com

mb 070-368 51 83

KM dag 2 017_01.JPG

Vad vi gör

​Om särskilda skäl föreligger utförs manuell/individuell revision av en spelare efter samråd
med samtliga medlemmar i hcp-kommittén.

Har du frågor eller behöver hjälp vid felregistrerad scoreinmatning, kontakta kommittén.

Hcp-kommittèn består av

Kerstin Söderström

Ove Lindblom

Carl-Ingemar Johansson.

​Hcp-kommittèns kontaktperson i styrelsen är

Carl-Ingemar Johansson

bottom of page