top of page

IT-kommittén

Kommittéordförande: 

Gustav Dahlborg

FB-bild 2a green.jpg

Vad vi gör

Ansvara för klubbens del av GIT systemet.
Ansvara för IT-utrustning.
Informera berörda om GIT systemet.
Hålla kurser i GIT tävling.
Uppdatera klubbens kontaktpersoner.
Uppdatera medlemmars rättigheter i GIT.
Följa vidareutvecklingen av GIT och informera berörda om förändringar.
Informera berörda om planerade driftstopp av GIT

I kommittén ingår också 

Bo Lindwall

bosse@lindwall.nu

bottom of page